logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ด้วยระบบทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม

21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1590 ครั้ง