logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

 • ข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  20 มกราคม 2563
 • คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมงานวันต่อต่านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  13 ธันวาคม 2562
 • นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่สมุทรปราการ ร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  6 ธันวาคม 2562
 • นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เดินทางไปมอบบริจาครถยนต์สำนักงานให้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2 ธันวาคม 2562
 • ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  24 ตุลาคม 2562
 • ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  18 ตุลาคม 2562