logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการได้จัดกิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

0001

0002

16 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. ลงพื้นที่...
  14 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวั...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 นายนายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ผู้ตรวจราชการกรมธนารัก...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง