logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สนง.ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และสนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.651 

อัลบั้มภาพ

16 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายพรชัย ผาคำ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน...
  14 ตุลาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายอาจอง สุ่มประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชย์ชำนาญก...
  21 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเ...
  14 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง