logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ          การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ โดยมีนายพินิจ  หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานที่ประชุม
5 กุมภาพันธ์ 2559 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พ...
  7 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง