logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

         เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และได้มีการจัดตลาด บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.651 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าอุปโภค บริโภค จำหน่ายมากมาย รวมทั้งได้มอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาร่วมงาน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป

5 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพรชัย ผาคำ นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบหมา...
  12 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง