logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2564

          สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ โดยจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ส่งผลให้หลังจากประกาศใช้บัญชีฯ ไปแล้ว แปลงที่ดินมีการแบ่งแยกใหม่หรือรวมแปลงจะไม่ปรากฎราคาในบัญชีฯ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดราคาประเมินที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้มีราคาประเมินที่ดินครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้กำหนดราคาประเมินห้องชุด อาคารชุด บริกซ์ตัน เพ็ท แอนด์ เพลย์ สุขุมวิท 107 ซี ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

อัลบั้มภาพ

28 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพรชัย ผาคำ นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบหมา...
  12 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง