logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.754 ซ.ปรียาภรณ์ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.754 ซ.ปรียาภรณ์ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นางชุติมา  กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.754 ซอยปรียาภรณ์ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณี นางจริญ  ตราชู ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยทับลำรางสาธารณประโยชน์

28 มกราคม 2559 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พ...
  7 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง