logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
18 พฤศจิกายน 2559 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนาร...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ก่อสร้าง “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ...
  19 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ มอบหมายให้นายพรชัย ผาคำ ตำแหน่...
  11 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง