logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สนง.ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมกับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และสนง.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.651 

6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเ...
  14 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ บริจาคคอมพ...
  11 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปั้น เปล่งผิว ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารั...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง