logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมธนารักษ์ ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปราการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมธนารักษ์ ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทปราการ          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลของกรมธนารักษ์ ให้กับธนารักษ์พื้นที่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กลุ่ม 3 โดยมีวิทยากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ถ่ายทอดการบรรยาย ณ ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
28 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พ...
  7 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง