logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ไดัจัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ไดัจัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา  กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการประสานงานร่วมกัน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
24 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พ...
  7 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาพร้อมด้...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่สม...
  8 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง