logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2560          เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ. ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
11 มกราคม 2560 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนาร...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ก่อสร้าง “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ...
  19 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ มอบหมายให้นายพรชัย ผาคำ ตำแหน่...
  11 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง