logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2559          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสนธยา  ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์และงานประจำ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ  ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
9 ธันวาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมธนาร...
  23 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ก่อสร้าง “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ...
  19 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ มอบหมายให้นายพรชัย ผาคำ ตำแหน่...
  11 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง