logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ 3 ราย และการกำหนดราคาประเมินที่ดินรายแปลง รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัลบั้มภาพ

21 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผบ.ตร. ลงพื้นที่...
  14 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 79 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวั...
  18 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2564 นายนายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ผู้ตรวจราชการกรมธนารัก...
  21 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง