logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ไดัจัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ไดัจัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นางชุติมา  กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และเลี้ยงอาหารเช้าหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการประสานงานร่วมกัน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
24 มีนาคม 2559 | จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์เปิดให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที...
  14 มกราคม 2565
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินร...
  14 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) ชนิดราคา 20 ...
  24 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง