logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การเพิ่มช่องทางการการตลาดสินค้า โดยการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น แหล่งจำหน่าย พร้อมช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบโบรชัวร์ เพื่อช่วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการเพิ่มช่องทางการการตลาดสินค้า

โดยการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
แหล่งจำหน่าย พร้อมช่องทางการจำหน่ายในรูป
แบบโบรชัวร์

เพื่อช่วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

25 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิเกิล) ชนิดราคา 20 ...
  24 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
  15 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
  26 ตุลาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง