logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับจอง และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
  29 เมษายน 2564
 • เปิดจ่ายแลกเหรียญชุด 10 วาระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ 2563
  1 ธันวาคม 2563
 • เปิดจองเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  28 มกราคม 2563
 • เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  28 มกราคม 2563
 • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 500 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 880 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอย่างมั่นคง(เหรียญแอกริโคลา) จำนวน 700 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตอย่างมั่นคง(เหรียญแอกริโคลา) จำนวน 1,360 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มูลค่า 20 บาท จำนวน 400 คิว
  28 มกราคม 2563
 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เปิดจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกฝนหลวง 1 เหรียญ+สหกรณ์ไทย 2 เหรียญ+AEC 2 เหรียญ รวมจำนวน 5 เหรียญใน 1 ชุด ราคา 100 บาท
  28 มกราคม 2563
 • เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก "พระคลัง เพชรยอดมงกุฎ" รอบสุดท้าย 100 คิว
  28 มกราคม 2563
 • เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  28 มกราคม 2563
 • เปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560
  28 มกราคม 2563
 • วันที่ 22 สิงหาคม-30 กันยายน 2560 เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ 3 สิทธิ์ (รวมตนเอง)
  28 มกราคม 2563
 • วันที่ 18 กันยายน 60 เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เพิ่มเติม) ผู้สั่งจอง 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
  28 มกราคม 2563
 • เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกประจำวันเกิด ชนิดคิวโปรนิกเกิลธรรมดา ราคา 100.- และคิวโปรนิกเกิลชุบทอง ราคา 150.- (เปิดจำหน่ายจนกว่าเหรียญจะหมด)
  28 มกราคม 2563
 • เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราคา 120.- บาท (จำหน่ายจนกว่าเหรียญจะหมด)
  28 มกราคม 2563
 • ประกาศ การติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทุกราคาได้แล้วที่นี่ (เฉพาะท่านที่จองในเขตสมุทรปราการเท่านั้น)
  28 มกราคม 2563
 • การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
  28 มกราคม 2563
 • แบบหนังสือมอบอำนาจการรับเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
  28 มกราคม 2563
 • หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
  28 มกราคม 2563
 • แบบหนังสือมอบอำนาจการรับเหรียญ
  28 มกราคม 2563
 • แบบหนังสือมอบอำนาจการรับเหรียญ
  28 มกราคม 2563