logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

นายปั้น เปล่งผิว

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2560 ถึง 2563
 

นายสนธยา ขำดวง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560
 

นางชุติมา กลิ่นรัตน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559
 

นางสาวจิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
 

นายดำรงกูล พิชัยพลากร

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2549
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1530 ครั้ง