logo
กรมธนารักษ์
Office of Samutprakan Provincial Treasury
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Promotion of morality, ethics and good governance

 • ข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  20 January 2563
 • คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ร่วมงานวันต่อต่านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  13 December 2562
 • นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่สมุทรปราการ ร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  6 December 2562
 • นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เดินทางไปมอบบริจาครถยนต์สำนักงานให้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  2 December 2562
 • ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  24 October 2562
 • ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
  18 October 2562